Pertandingan Indoor Games Pusat Internet 1 Malaysia Pekan Nanas

Aktiviti Terkini |27 Februari 2016

Tujuan Utama :
Memupuk murid berfikir secara kreatif dan meningkatkan penggunaan pancaindera.

Kebaikan :
• Pembangunan tahap kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitivity kanak-kanak terhadap sekelilingnya.
• Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek kreativiti mereka.
• Murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria.
• Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.


Pertandingan Congkak


Pertandingan Dam haji


Pertandingan Snake Cheese


Penyampaian hadiah


Peserta-peserta sesi pertama


Pertandingan Dam haji


Pertandingan Online Games


Penyampaian Hadiah Online Games


Peserta sesi kedua