Hari Terbuka Pusat Internet 1Malaysia Taman Cempaka 2018

24 Mac 2018 | Sabtu
8.30 pagi - 5.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Taman Cempaka, Johor

Tujuan:
• Penyatuan kepada penduduk sekitar dan komuniti setempat dalam program seperti ini merapatkan ukhwah sesama jiran.
• Penglibatan Pi1M terdekat dapat merapatkan lagi ukhwah sesama staff Pi1M dan dapat bekerjasama dalam sesuatu program.
• Memupuk semangat berkomuniti dan bekerjasama dalam sesuatu program atau majlis.
• Merapatkan dan mengeratkan hubungan komuniti dengan PI1M.

Kelebihan:
• Penglibatan komuniti penduduk di dalam program seperti ini berupaya memberikan rangsangan kepada minda untuk memdekatkan mereka kepada celik IT.
• Memupuk semangat berkomuniti,kejiranan dan permuafakatan secara sihat.

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Perlaksanaan Aktiviti:
- Taklimat KDB dilaksanakan oleh pihak CMCF.
- Pertandingan.
- Jamuan makan dan minum.
- Penyampaian hadiah.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama