KELAS ONLINE ZERO TO HERO (ASAS PHOTOHOP)

Aktiviti terkini | 4 Februari 2021

Tempat Aktiviti:
Pik Rembah, Rambah Pontian

Tujuan :
• Mempelajari asas penggunaan applikasi Photoshop. Untuk penambahan pengetahuan kemahiran dalam ilmu multimedia ICT.

Kebaikan :
• Memberikan pendedahan ilmu ICT dalam bidang reka cipta kreatif.
• Memupuk sikap ingin mempelajari ilmu baharu.
• Memperkasakan minda kreatif dalam reka cipta kreatif.
• Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang ICT Multimedia.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :