SESI PEMBELAJARAN ASAS BINA PROFAIL MENGGUNAKAN MICROSOFT WORD

Aktiviti terkini | 2 Mei 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Pekan Nanas

Tujuan :
• Membantu dalam merangka dan membina profail secara asas dengan menggunakan Microsoft Word.
• Pembinaan profail ini bertujuan untuk menambahbaik keadah pendokumentasian bagi organisasi tersebut.

Kebaikan :
• Satu alternatif untuk memperkenalkan organisasi, syarikat atau perniagaan kepada individu atau organisasi tertentu.
• Asas pembinaan profail ini dilakukan bagi memastikan maklumat-maklumat berkaitan dengan organisasi dapat dipaparkan secara menyeluruh, ringkas, jelas dan mudah difahami.
• Sebagai sumber rujukan terhadap organisasi serta berbagai pihak termasuk sektor kerajaan bagi tujuan kerjasama, mengetahui perkembangan sesuatu organisasi, memperolehi bantuan dari sudut kewangan dan lain-lain.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :